Klik hier voor de site van: Vereniging Hart voor Het Groene Venster

zondag 6 december 2009

PERS VERKLARINGGIESSENBURG/HARDINXVELD-GIESSENDAM - De beslissing van Gedeputeerde Staten om de vrijstelling voor de windmolenlocatie in Giessenlanden te verlenen heeft de Vereniging Hart voor het Groene Venster verbijsterd.

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gesteld dat er geen beslissing over windmolenlocaties in het Groene Hart genomen mag worden voordat de Nota Wervelender en de Provinciale Structuurvisie is vastgesteld. Dit wordt ca. juni 2010 verwacht. Op dit moment loopt de periode van indienen van zienswijzen nog. In feite heeft GS met deze beslissing de Provinciale Staten aan de kant gezet en daarmee de volksvertegenwoordiging en dus de burgers geschoffeerd. Wij kunnen niet anders stellen dan dat dit onbehoorlijk bestuur is.
Inmiddels heeft de vereniging contact gehad met diverse Statenleden. De Statenleden van de CU, VVD en CDA hebben een vragenlijst voor GS opgesteld, welke via de pers ook naar buiten zal worden gebracht. Ook Ron Gast, voorzitter van de St. Groene Hart heeft laten weten deze beslissing niet te kunnen begrijpen.
Dat het gemeentebestuur van Giessenlanden voor de windmolenlocatie stemde was teleurstellend, maar dit werd nog gezien als dommigheid van locale bestuurders die niet de moeite hadden genomen zich in zaken te verdiepen. Maar dat Gedeputeerde Staten deze beslissing heeft genomen, terwijl de Provincie zelf aangeeft dat de geringe energieopbrengst van kleine windmolenparken niet opweegt tegen de verrommeling van het landschap en zelf in diverse nota’s de polder Giessen-Nieuwkerk als beschermd cultuurhistorisch gebied aanduidt, is alleen te verklaren vanuit de gedachte dat sommige politici hun eigen agenda’s belangrijker vinden dan het landschap en burgerbelang.
Deze beslissing van GS is in conflict met veel nota’s en visies op het gebied van ruimtelijke ordening en wetgeving voor flora- en fauna- en natuurbescherming. Voor zover bij de Vereniging bekend, is er nog geen vrijstelling in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Ook gaat het hier om gebied met een hoge archeologische waarde waarvoor nog onderzoek verricht moet worden.
Waarom zowel de gemeente Giessenlanden als de gedeputeerden zo’n haast hebben met het verlenen van een bouwvergunning doet vragen oprijzen. De bouwaanvraag is voor windturbines die nog niet eens in productie zijn genomen. Willen wethouder Buddingh en gedeputeerde van Heijningen misschien de zaak rond hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 omdat zij een verschuiving in college en raad in Giessenlanden verwachten? Of heeft dit te maken met het afnemende draagvlak voor meer windmolens onder de bevolking, zeker nu naar buiten is gekomen dat klimaatwetenschappers met cijfers knoeien en minister van der Hoeven de energierekening wil laten stijgen om de miljardensubsidies voor windmolens te kunnen betalen?
Ondertussen worden nu de burgers van Giessenburg, Schelluinen en Boven-Hardinxveld opnieuw in een ellendige, tijd- en geldkostende procedure van bezwaren gedwongen, nadat ze dit al eerder bij de Betuwelijn en het bedrijventerrein Schelluinen hebben doorgemaakt. Wanneer windmolenexploitant Meerkerk andere windturbines wil plaatsen omdat Enercon de machines niet in productie gaat nemen zal zelfs opnieuw een bezwarenprocedure doorlopen moeten worden.
De Provinciale Staten zijn als volksvertegenwoordigers het hoogste bestuursniveau in de Provincie. In Zuid-Holland menen de Gedeputeerden blijkbaar dat zij zich niet aan de democratische wet- en regelgeving hoeven te houden en de Statenleden kunnen negeren.
De vereniging heeft op grond van de bestaande structuurvisies en beleidsnota's, alsmede door de slechte proceduregang van de gemeente Giessenlanden en Gedeputeerde Staten in deze, alle vertrouwen een goede zaak bij de Raad van State te hebben.


Actiegroep Windmolens-nee
Vereniging Hart voor het Groene Venster

Geen opmerkingen:

Een reactie posten