Klik hier voor de site van: Vereniging Hart voor Het Groene Venster

zondag 30 augustus 2009

Uniek landschap verkwanseld voor windturbines.

Uniek landschap verkwanseld voor windturbines.

Mega-windturbines van 150 meter hoog passen niet in het unieke cultuurhistorische landschap van de Alblasserwaard.

In diverse visiedocumenten wordt de beschermde waarde van de Alblasserwaard beschreven.
In het Streekplan Zuid-Holland Oost van de Provincie is de polder Giessen-Nieuwkerk aangeduid als Agrarisch gebied A+ (voorheen ANL-gebied = agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden) met bijzondere waarde.
Het A+ beleid heeft als doel de instandhouding van agrarisch cultuurlandschap, waaronder de te beschermen waarden van bodem, natuur (waaronder weidevogels), landschap en cultuurhistorie. Om de specifieke kwaliteiten van het A+ gebied te beschermen worden grootschalige ingrepen niet toegestaan.

De plaatsing van 3 nog in het ontwikkelingsstadium verkerende mega-windturbines met service-areas en verbindingswegen, waarvoor sloten gedempt moeten worden, kan echter moeilijk anders gezien worden dan een ‘grootschalige ingreep’.
Ook wordt in het Streekplan een Groene verbinding, de zgn. Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, aangegeven zuidelijk langs de zoeklocatie voor de windturbines.

Tevens is de Alblasserwaard aangeduid als topgebied cultureel erfgoed (Belvedèregebied). Een aantal jaren terug is bij archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de werkzaamheden voor de Betuwelijn, in Hardinxveld-Giessendam op de uitlopers van een donk gestuit. Hier werd toen het skelet uit de prehistorie gevonden van een vrouw, die nu bekend is als Trijntje.
Donken in het oostelijk deel van de Alblasserwaard zijn door Nederland op de voorlopige lijst voor Werelderfgoed geplaatst.
Archeologische monumenten met een achtergrond van industriële windturbines met een wiekhoogte van 150 meter, van veraf en vanuit het grootste deel van de Alblasserwaard zichtbaar, komen o.i. niet overeen met het beeld van een werelderfgoed.

De actiegroep Windmolens-Nee vindt het onbegrijpelijk dat dit unieke landschap van de Alblasserwaard, gelegen in het Groene Hart door de gemeente Giessenlanden “verkocht” wordt voor 3 windturbines, waarvan de minister van VROM en de provincie Zuid-Holland aangeven dat de geringe energie-opbrengst niet opweegt tegen de verrommeling van het landschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten