Klik hier voor de site van: Vereniging Hart voor Het Groene Venster

zaterdag 11 juli 2009

Hinderen beschermde dieren komst windmolens?

Hinderen beschermde dieren komst windmolens?


GIESSENBURG - De tegenstanders van de drie windmolens in de polder van Giessenburg nabij de snelweg A15 denken profijt te kunnen hebben van de Flora- en Faunawet, waarin een groot aantal beschermde planten en dieren is opgenomen. En laat er nu een aantal voorkomen in het Alblasserwaardse poldergebied.


Onlangs zijn deze reeën volgens de tegenstanders van de windmolens gezien en op foto vastgelegd in het perceel waar de objecten gepland staan. Zo zijn bijvoorbeeld de aardmuis, dwergmuis, egel, haas, konijn, mol, ree, vos en de woelrat beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet.

Strikt

De gewone pad, middelste groene kikker en de poelkikker zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet. De poelkikker is tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. De muskusrat is niet beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Maar reeën weer wel. De provincie Zuid-Holland kende al de beschermde waarde toe aan de polder. Ze verwijten de overheden weinig op te hebben met de natuuraspecten.

Haast

Met nieuwe regels voor geluid, veiligheid en radar wil het kabinet windenergie op het land extra stimuleren. Het aantal windmolens moet zo deze kabinetsperiode verdubbelen. Milieuminister Jacqueline Cramer wil dat er één norm gaat gelden voor zowel geluid als veiligheid waarvan provincies en gemeenten niet kunnen afwijken, zo zei haar woordvoerder dinsdag 7 juli 2009 tegen het persbureau ANP. Zij presenteerde een plan waarbij wordt samengewerkt met gemeenten, provincies, landbouworganisatie LTO, natuur- en milieuorganisaties plus de organisatie voor Duurzame Eenergie (ODE) en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

www.zuid-holland-zuid.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten