Klik hier voor de site van: Vereniging Hart voor Het Groene Venster

vrijdag 5 juni 2009

WINDMOLENS VERBETEREN HET KLIMAAT NIET!

Windmolens verbeteren het klimaat niet.

Wethouder Buddingh van de gemeente Giessenlanden heeft in diverse publicaties zijn zienswijze over windenergie en klimaat naar voren gebracht. De actiegroep tegen windmolens in de polder Giessen-Nieuwkerk, vindt de wethouder hierin op zijn minst gezegd naïef.


Iedereen merkt dat het klimaat veranderd, maar over de oorzaak zijn wetenschappers verdeeld. Wel zijn zij behoorlijk eensgezind in de mening dat windmolens geen substantiële bijdrage leveren aan energieleverantie en CO2 vermindering (variërend tussen 0,14 en 0,4%). Er kan gesteld worden dat kleine beetjes helpen, maar rapporten over kosten/baten-analyse van o.a. CPB, ECN en de Wetenschappelijke raad voor Regeringsbeleid laten niet veel heel van windenergie als duurzame energiebron. Dat de subsidie op windmolens i.c.m. de door de politiek ingestelde emissiehandel op CO2 volgens het CPB een beter alternatief in de weg staat, wordt door de politiek volledig genegeerd. Windmolens hebben in ca. 30 jaar qua kosten/baten nauwelijks een verbetering laten zien, reden waarom minister Wijn (CDA) van Economische Zaken in 2006 de subsidies stopzette.

Windenergie kost de burger dus veel geld door enorme overheidsbijdragen en hoge energiekosten, die de energiebedrijven en exploitanten een ruime winst opleveren, maar de ontwikkeling van betere vormen van duurzame energie blokkeren. De taak van de politiek m.b.t. duurzame energie moet beperkt zijn tot kaderstelling (evt. wetgeving) en initiërende investeringen. Technologische innovaties zijn nog nooit door de politiek ontwikkeld en worden nu zelfs tegen gewerkt door het kunstmatig instand houden van de windmolenbranche.

Toch wil het bestuur van Giessenlanden de natuur en leefomgeving van omwonenden van de polder Giessen-Nieuwkerk opofferen voor deze “duurzame” energiebron. De zoeklocatie Giessenlanden is een A+ gebied met beschermde waarden, gelegen in het Groene Hart en direct achter het Venster naar dit nationale landschap aan de A15. Deze polder is een belangrijk foerageergebied voor vogels en aan de zuidzijde loopt direct langs de zoeklocatie de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

Het gaat hier niet alleen om 3 windturbines van 150m hoog met een spanwijdte van 82m, maar ook om services-areas en verbindingswegen. In totaal is er sprake van 5790 m2 oppervlakteverharding en wordt volgens schatting 500 m2 open water gedempt. Ook dient opgemerkt dat deze windturbines nog niet in productie zijn genomen en er dus geen reële geluidgegevens en risicofactoren bekend zijn.

Dat er risico’s zijn is recent gebleken toen bij Lelystad een wiek op de A6 is gelanceerd. Gezien eerdere voorvallen is dit geen incident te noemen. Wanneer een dergelijk ongeval plaats vindt bij de A15 en 2 spoorlijnen met nabij 2 tankstations en woningen, zullen de gevolgen aanzienlijk catastrofaler zijn.

Terwijl in de gemeente Duiven, waar een bouwaanvraag voor kleinere windturbines werd aangevraagd, de gemeente en de provincie Gelderland op hun kosten een onafhankelijk geluidsonderzoek hebben laten uitvoeren door TNO, gaat het bestuur van Giessenlanden blindelings af op de door de exploitant aangereikte rapporten.
Wethouder Buddingh begrijpt niet dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam en vele burgers geen begrip voor zijn “strijd” voor windmolens hebben en sprak regelmatig over een “not in my backyard” houding.

De actiegroep Windmolens-Nee begrijpt niet dat de wethouder de leefomgeving van zijn burgers en het natuurlandschap ondergeschikt maakt aan een achterhaald politiek dogma dat geen noemenswaardige bijdrage aan klimaatsverbetering oplevert. Gelukkig wordt het Rijks- en Provinciaals overheidsbeleid in deze al gewijzigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten